Tag: , ,

Peningkatan Hasil Belajar Ipa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw Bagikelas

UPAYA PENINGKATAN HASIL BELAJAR IPA MELALUI MODELPEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE JIGSAW BAGIKELAS VI SD NEGERI SIDOREJO KECAMATAN SELOMERTO KABUPATEN WONOSOBO SEMESTER II...

Meningkatkan Hasil Belajar Ipa Hubungan Antara Suhu, Sifat Hantaran, Dan Kegunaan Benda Melalui Penggunaan Alat Peraga Kit Ipa

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPA HUBUNGAN ANTARA SUHU, SIFAT HANTARAN, DAN KEGUNAAN BENDA MELALUI PENGGUNAAN ALAT PERAGA KIT IPA BAGI SISWA KELAS VI SD 1 NEGERI...

Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi Perpangkatan Tiga dan Penarikan Akar Pangkat Tiga Melalui Teknik Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah

PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MATERI PERPANGKATAN TIGA DAN PENARIKAN AKAR PANGKAT TIGA MELALUI TEKNIK PEMBERIAN TUGAS PEKERJAAN RUMAH BAGI PESERTA DIDIK KELAS...

Menulis Huruf Jawa Melalui Metode Menggambar Ekspresif Teknik Menulis Hias

PENINGKATAN KOMPETENSI MENULIS HURUF JAWA MELALUI METODE MENGGAMBAR EKSPRESIF TEKNIK MELUKIS HIAS SISWA KELAS VI SD NEGERI 01 BABALANLOR KECAMATAN BOJONG SEMESTER I...

infopasti.net

PTK SD Kelas VI Teknik Pemberian Tugas Pekerjaan Rumah

PENINGKATAN  HASIL  BELAJAR  MATEMATIKA  MELALUI TEKNIK  PEMBERIAN  TUGAS  PEKERJAAN  RUMAH BAGI SISWA KELAS VI SEMESTER I SD NEGERI RAWALUMBU KECAMATAN SONGGOM...