Tag:

Sumber Daya manusia Berkualitas

Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Budaya Literasi Sekolah dan Pembelajar Sepanjang Hayat dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas...

Literasi Sekolah

APAKAH KITA MELAKSANAKAN `GERAKAN LITERASI SEKOLAH` SEBATAS GAYA?

APAKAH KITA MELAKSANAKAN `GERAKAN LITERASI SEKOLAH`  SEBATAS GAYA? Oleh: Dra. Wiwi Parluki, M.Pd Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No 23 Tahun...

http://www.infopasti.net/konsep-pendidikan-akhlak-pada-pemikiran-ki-hadjar-dewantara/

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK (pada Pemikiran Ki Hadjar Dewantara)

KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK ( Pada Pemikiran Ki Hadjar Dewantara) Oleh : Sudiono   ABSTRAK Lunturnya nilai-nilai moral dari diri manusia, telah melahirkan banyak...

http://www.infopasti.net/tiada-sehelai-rambutpun-siswa-nakal/

Tiada Sehelai Rambutpun “Siswa Nakal”

TIADA  SEHELAI  RAMBUTPUN “ SISWA  NAKAL” ABSTRAK Artikel ini penulis buat berdasarkan pengalaman dan pengamatan selama menjadi pendidik atau guru di SMP Negeri 4...

MEMAHAMI DIKSI PASEMON KUMPULAN PUISI ASMARADANA KARYA GOENAWAN MOHAMMAD : ALTERNATIF PENGAJARANNYA

OLEH : W. ARDI SAPUTRO, M.Pd SMA NEGERI  PATIKRAJA, BANYUMAS  PENDAHULUAN Latar Belakang Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang sulit dinikmati dan...